"Run Budlex for Women” Rules

Regulamin „Run Budlex for Women” 

1. Organizator: Green House Paweł Kranc z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 62.

2. Termin: 22.04.2017 r., start godzina 13.00

3. Miejsce: Bulwar Stefana Malinowskiego wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego, skrzyżowane z ul. Wrocławską

4. Program: 10.00 – 12.30 – odbiór pakietów startowych, 12.45 – rozgrzewka, 13.00 – start, 13.45 – zakończenie biegu, 14.00 – dekoracja, 14.15 – zakończenie imprezy.

5. Opis trasy: START – tereny rekreacyjne i tereny zielone u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Nakielskiej – ul. Wrocławska (przebiegnięcie przez jezdnię, krótkotrwałe zajęcie pasa drogowego pod ruchem) – bulwary nad Starym Kanałem Bydgoskim (strona południowa) – ul. Józefa Bronikowskiego (bieg chodnikiem) – Bulwar Stefana Malinowskiego (północne wybrzeże Starego Kanału Bydgoskiego) – ul. Wrocławska (przebiegnięcie przez jezdnię, krótkotrwałe zajęcie pasa drogowego pod ruchem) – tereny rekreacyjne i tereny zielone u zbiegu ul. Wrocławskiej i ul. Nakielskiej – META.

6. Charakterystyka przedsięwzięcia: „Run Budlex for Women” ma charakter biegu rekreacyjnego o znamionach happeningu marketingowo-sportowego. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie kobiety. W ramach biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Bieg nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe. Dystans biegu podawany przez organizatora jest przybliżony. Pomiar nie został wykonany z wykorzystaniem mierników certyfikowanych. Udział w biegu jest płatny. Koszt udziału jednej osoby jest stały i wynosi 25 zł. W dwudziestu kluczowych punktach trasy biegaczom asystować będzie Służba Informacyjna, której zadaniem będzie wskazywanie właściwej trasy biegu. Dystans biegu wynosi 5 000 m. Organizator w prowadza limit uczestników i przewiduje numery startowe z chipami pomiarowymi dla 1 000 osób uczestniczących w imprezie.

7. Warunki udziału:

a) Rejestracja do Run Budlex for Women prowadzona jest poprzez Internet. Dostępny na stronie www.greenhouse.net.pl formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać do 11 kwietnia 2017 r. Do tego dnia należy także dokonać opłaty rejestracyjnej.

b) Biorąc udział w biegu Uczestnik zobowiązuje się do biegu po wyznaczonej trasie oraz dostosowania się do bieżących uwag patrolu Straży Miejskiej, Służby Informacyjnej, Policji.

c) Wszelkie nagminne przypadki łamania regulaminu mogą skutkować wykluczeniem z biegu, o czym decyduje Organizator.

d) Organizator wprowadza limit uczestników biegu – 1 000 osób

e) Organizator wprowadza limit czasu biegu – 60 minut

8. Pakiety startowe: Wszystkie zarejestrowane uczestniczki biegu otrzymają pakiety startowe w skład których wchodzą: zwrotny chip pomiarowy, koszulka, woda, medal wręczany po zakończeniu imprezy. Pakiety będzie można obierać wyłącznie w dniu imprezy w Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej 3 w godzinach od oraz przed startem w godzinach od 10.00 do 12.30.

9. Nagrody: Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii Open przyznane zostaną nagrody ufundowane przez sponsorów biegu.

10. Odpowiedzialność Uczestniczek biegu: Każda Uczestniczka biegu wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestniczka biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w biegu.

11. Zabezpieczenie trasy: Za miejscowe, krótkookresowe zatrzymanie ruchu ulicznego odpowiadają: Policja, Straż Miejska.