RUNAWAY DROGBRUK JUNIOR BOREK WLKP 2023

Długość biegu oraz ilość przeszkód dostosowana jest odpowiednio do kategorii wiekowych :

- Kategoria BĄBEL – Dystans 200m / 5 przeszkód – obowiązkowo pokonanie trasy z rodzicem lub opiekunem dziecka.

- Kategoria KIDS / JUNIOR – Dystans ok. 1 km / 15 przeszkód techniczny oraz naturalnych, możliwość pokonania trasy biegu również z rodzicem lub opiekunem.

Dziewczynki i Chłopcy z podziałem na kategorie wiekowe: 

BĄBEL - od 2 lat do 4 lat  

KIDS - od 5 lat do 8 lat  

JUNIOR - od 9 lat do 13 lat.

BĄBEL 2-4 lata
Distance: 0.20 km
Location: Borek Wlkp.
KIDS 5-8 lat - chłopcy
Distance: 1.00 km
Location: Borek Wlkp.
KIDS 5-8 lat - dziewczynki
Distance: 1.00 km
Location: Borek Wlkp.
JUNIOR 9-13 lat - chłopcy
Distance: 1.00 km
Location: Borek Wlkp.
JUNIOR 9-13 lat - dziewczynki
Distance: 1.00 km
Location: Borek Wlkp.
Drogbruk