Dziesiątka
Distance: 10,00 km
Location: Karpniki
Dwudziestka
Distance: 20.00 km
Location: Karpniki
Czterdziestka
Distance: 40.00 km
Location: Karpniki
Rodzinna dziesiątka
Distance: 10.00 km
Location: Karpniki
Sześćdziesiątka
Distance: 60.00 km
Location: Karpniki