Dziesiątka
Distance: 10.00
Location: Karpniki
Dwudziestka
Distance: 20.00
Location: Karpniki
Czterdziestka
Distance: 40.00
Location: Karpniki
Rodzinna dziesiątka
Distance: 10.00
Location: Karpniki
Sześćdziesiątka
Distance: 60.00
Location: Karpniki