Strona główna

 

TERMIN I MIEJSCE

RODZINNY RAJD ROWEROWY Carrefour Cup odbędzie się 30 lipca 2022 r

godzina 15:30

OŚRODEK WYPOCZYNKU NIEDZIELNEGO ul. Kazimierza Wielkiego 2

LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH

Ustala się limit uczestników biorących udział w Rajdzie do 150 osób 

​TRASA RAJDU

Optymalna długość trasy wynosi ok 20 km.  Osoby niepełnoletnie startujące w Rajdzie powinny być przygotowane do samodzielnego pokonania trasy rajdu. Dzieci, które nie ukończyły w dniu rajdu 8 lat biorą udział wyłącznie na rowerach opiekunów (krzesełka, przyczepy), nieposiadające karty rowerowej biorą udział w rajdzie tylko w towarzystwie rodzica/opiekuna . Rajd odbędzie się ulicami oraz wyznaczonymi szlakami rowerowymi miasta Jastrzębia-Zdroju za przodownikiem Turystyki Rowerowej. Trasę oraz przejazd Rajdu będzie zabezpieczać Policja i Straż Miejska.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE

Aby wziąć udział w Rajdzie należy dokonać opłaty w wysokości: 

10zł – Dzieci i młodzież do 18 lat ( rocznik 2004 i młodsi)

15zł - Dorośli

Opłata elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem portalu zapisów przez powyższy panel bezpośrednio po zgłoszeniu

W dniu rajdu organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń!

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem