Strona główna

 

TERMIN I MIEJSCE

RODZINNY RAJD ROWEROWY „Pierwszy Dzwonek” odbędzie się 18 czerwca 2021 r 

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego ul. Kazimierza Wielkiego 2

LIMIT OSÓB STARTUJĄCYCH

Ustala się limit uczestników biorących udział w Rajdzie do 150 osób 

​TRASA RAJDU

Optymalna długość trasy wynosi ok 15 km, którą każdy uczestnik powinien pokonać bez większego wysiłku. Rajd odbędzie się ulicami oraz wyznaczonymi szlakami rowerowymi miasta Jastrzębia-Zdroju za przodownikiem Turystyki Rowerowej. Trasę oraz przejazd Rajdu będzie zabezpieczać Policja i Straż Miejska.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE

Aby wziąć udział w Rajdzie należy dokonać opłaty w wysokości 5zł na konto organizatora ( dane do opłaty pojawią się przy rejestracji). Po wpłynięciu środków Wasze zgłoszenie pojawi się na liście startowej!

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem