Komunikat Techniczny Czasówka


INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS
RADOWO MAŁE 21.05.2023

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “Aktywne Radowo”

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Gminy w Radowie Małym

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo - 505372368
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański- 669747397
Biuro Zawodów- Agata Ustyjańczuk - 696914936
Kierownik Startu- Mety- Woźniak Grzegorz - 603750528

Indywidualna jazda na czas w Radowie Małym zostanie rozegrana zgodnie zregulaminem Pucharu Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm/ uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

PROGRAM ZAWODÓW

Indywidualna jazda na czas odbędzie się w sobotę 21 maja 2023 r.

Baza Zawodów - “Dom Sportowca” przy stadionie sportowym w Radowie Małym
miejsce startu i mety – Stadion Sportowy w Radowie Małym

NIEDZIELA 21.05
09:00 – 10:45 – Rejestracja uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
11.00 – Starty uczestników Indywidualnej Jazdy na Czas
13.30 – Zamknięcie trasy Indywidualnej Jazdy na Czas
14.00 – Zakończenie Łobeskiego Maratonu Rowerowego, Indywidualnej Jazdy na Czas.

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW - 36km
START – Stadion Sportowy w Radowie Małym
2,4 km Radowo Wielkie w lewo droga DW 147
17,9 km Wierzbięcin skrzyżowanie DW 147/DW 146 nawrót
33,5 km Radowo Wielkie w prawo DW 147
35,8 km META Radowo Małe

KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 39 lat
– M1 (roczniki 1983 i młodsze ) kategorie połączone z supermaratonów M2, M3 od
40 do 59 lat

–M2 (roczniki 1982 do 1963)kategorie połączone z supermaratonów M4 M5
od 60 lat wzwyż
–M3 (roczniki 1962 i starsze kategorie połączone z supermaratonów M6, M7

OPEN KOBIET

ZGŁOSZENIA
-Zgłoszenie do udziału jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia 18.maja 2023 r
- Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.
- Można również zapisać się w dniu zawodów do godziny 10:45 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

WPISOWE

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Jeździe na czas :
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50 zł
- Wpisowe w biurze zawodów 70 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego Bank PEKAO S.A 09 1240 3871 1111 0010 5785 3089
z dopiskiem NA CZAS oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
- W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
- Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail –lot@turystykalobeska.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury, która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoimstanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

-młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości,
● Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
● Trasa jazdy na czas będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16 w hali GRYF ARENA .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
● Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu .
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
● . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów


KONTAKT
Artur Piedo 505372368

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem