Main Page


Łobeski Maraton Rowerowy Im. Eugeniusza Gostomczyka

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “ Aktywne Radowo”


WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Gminy w Radowie Małym
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego


PARTNERZY
Starostwo Powiatowe w Łobzie
Ochotnicza Straż Pożarna w Radowie Małym
pozostali w trakcie ustalania


Komitet Organizacyjny:
Komandor- Artur Piedo- 505372368
Kierownik Biura Zawodów- Agata Ustyjańczuk 696914936
Kierownik Punktu Start Meta- Grzegorz Woźniak 603750528
Kierownik Punktu Kontrolno- Żywieniowego- Elżbieta Lipska Barabasz
Obsługa Medyczna- Dariusz Stefański 669747397
Obsługa czasowa -Arkadiusz Robak 504946148


Łobeski Maraton Rowerowy zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie http://supermaratony.org/regulamin uzupełniony niniejszym Komunikatem Technicznym. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość Regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

 

PROGRAM ZAWODÓW
Supermaraton odbędzie się w dniach 19-21 maja 2023 r
Baza zawodów- “Dom Sportowca” przy stadionie w Radowie Małym
Start- Stadion Sportowy w Radowie Małym
Meta- Stadion Sportowy w Radowie Małym
Parking- “Boisko osiedlowy” w Radowie Małym

 

HARMONOGRAM
Piątek 19.05.2023 r
17.00-19.00- rejestracja zawodników - “Dom Sportowca” przy stadionie w Radowie Małym
19.00- odprawa techniczna- “Dom Sportowca” przy stadionie w Radowie Małym
Sobota 20.05.2023 r
08.00-10.45 - rejestracja zawodników
10.00- Start na dystansie MEGA
11.00- start L.M, MINI
12.00- start na dystansie RODZINNY
15.00- zamknięcie tras maratonów

 

TRASY MARATONÓW
MINI, L.M (77,7km)

Trasa MINI 77,7 km
Radowo Małe (start)- Strzmiele-Łobez- Węgorzyno - Runowo Pomorskie- Siedlice- Dobra
(PK, PŻ)- Wierzbięcin-Radowo Wielkie- Radowo Małe ( meta)

MEGA 155,4km
Radowo Małe (start)- Strzmiele-Łobez- Węgorzyno - Siedlice- Dobra (PK,PŻ)-
Wierzbięcin- Radowo Wielkie- Radowo Małe- Strzmiele-Łobez- Węgorzyno -
Siedlice- Dobra(PK, PŻ)- Wierzbięcin-Radowo Wielkie- Radowo Małe (meta)

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w Maratonie na dystansie RODZINNYM, MEGA, MINI, LM tylko drogą
elektroniczną do dnia 18 maja 2023 r.
Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe.
Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i
numerem startowym Kartę Zawodnika i osobiście podpisuje
Można zapisać się w sobotę jednak wiążę się to ze zwiększoną opłatą

 

WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w MARATONIE na dystansach MEGA , MINI i LIGA MISTRZÓW:
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/ wynosi 100 zł
Wpisowe w biurze zawodów 120 zł
Wpłaty po 15 maja nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem nagród (UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto)​
● Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego
Bank PEKAO S.A 09 1240 3871 1111 0010 5785 3089
z dopiskiem MARATON imię i nazwisko uczestnika !!!!!
● Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
● Opłaty za dystans RODZINNY - 10 zł -
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
● W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
● Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail – lot@turystykalobeska.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury, która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
● Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
● młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej

● Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich którzy nie ukończyli 16 roku życia tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie.


GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
Na dystansie MINI i MEGA grupy startowe są losowane. Relacja z losowania zostanie opublikowania w czwartek 18 maja.
Na dystansie LIGA MISTRZÓW grupy startowe o liczebności miniumum 4 maksimum 8 zawodników ustalają sami uczestnicy. Uczestnicy którzy nie będą przypisani do żadnej z grup Ligi Mistrzów a będą chcieli uczestniczyć w tej rywalizacji będą dopisani do utworzonych grup przy rejestracji w biurze zawodów O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 18 maja i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 15 maja / data wpływu na konto / Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą
wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup.
Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji maila na artp78@gmail.com

 

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w większości o bardzo dobrej jakości.
● Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
● Na trasie Maratonu dystansu MINI znajduje się punkt kontrolny i punkt żywieniowy / 51 km / oraz dla dystansu MEGA punkt kontrolny i punkt żywieniowy 50 km / i /122 km/ Każdy uczestnik chcący skorzystać z punktu żywieniowego powinien się zatrzymać - punkty są samoobsługowe.
● Trasy maratonu zgodnie z regulaminem P.P. będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
● Maraton nie będzie zabezpieczony przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się w zależności od warunków atmosferycznych na „Patelni” lub na Hali Sportowej w Radowie Małym .

● Każdy uczestnik który opłacił w wyznaczonym czasie wpisowe
● Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego / szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa, ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .
● Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

● Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
● Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
● Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
● Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów

KONTAKT
Artur Piedo 505372368

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem