Regulamin

  Ogólnopolski Marsz Niepodległości Nordic Walking 2020

- wirtualnie

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja dyscypliny nordic walking  jako naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.
 2. Uczczenie Święta Niepodległości.

II. ORGANIZATOR

 • Polska Federacja Nordic Walking
 • Gmina Biały Bór
 • Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • od 7 do 11 listopada 2020 roku.
 • w miejscu aktuaniej lokalizacji.

IV. ZAPISY

On-line do dnia 05.11.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:  pucharpolskinw.pl  herkules.org.pl  , crosscentaura.pl

V. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 55 zł do dnia 26.10.2020r. (gwarantowana koszulka techniczna w pakiecie)
 • 60 zł do dnia 05.11.2020r.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują medal, koszulka techniczna (dla zgłoszonych i opłaconych do 26.10.2020r.) wysłany na wskazany adres podczas rejestracji.

Wysyłka medali oraz koszulek będzie realizowana od dnia 06.11.2020r.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA lub na konto:

Wpłaty dokonywać na konto: Fundacji Herkules All Sports., Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

z numerem rejestracyjnym otrzymanym w potwierdzeniu zgłoszenia

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiej Federacji Nordic Walking.

2. Pomiar czasu na dystansie 4km uczestnicy dokonują samodzielnie i przesyłają na platformę wynikową (login i hasło jak podczas rejestracji) lub do organizatora,  na podstawie przesłanego odczytu z dowolnej aplikacji lub zdjęcia: biuro@herkules.org.pl

Wyniki codziennie będą uaktualniane i publikowane.

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

 • pokonana trasa z największym przewyższeniem,
 • najwięcej spalonych kalorii,
 • najliczniejsza grupa,
 • najstarszy uczestnik / uczestniczka,
 • najmłodszy uczestnik / uczestniczka,
 • ostatnie miejsce w śród kobiet i mężczyzn.

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. W marszu udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie w obecności opiekuna prawnego.

5. Każdy z uczestników bierze udział w rywalizacji na własną odpowiedzialność.

VII. NAGRODY

 • dla najliczniej reprezentowanej grupy,
 • najstarszy uczestnik / uczestniczka,
 • najmłodszy uczestnik / uczestniczka,
 • dla osoby która zajmie ostatnie miejsce w śród kobiet i mężczyzn.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Marsz odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas trwania marszu.
 3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 4. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 5. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 7. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 8. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.  

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem