Kodeks dobrych praktyk

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

1. Lewa wolna - left free - prawidłowa technika wyprzedzania.

2. Nie biegamy - kiedy sędzia nie widzi.

3. Nie chodzimy większymi grupami, tarasując trasę.

4. Nie rzucaj "mięsem" na trasie.

5. Staraj się chodzić najlepszą techniką jaką potrafisz.

6. Dopingujmy nie wchodząc na trasę zawodów.

7. Wyrzucaj kubeczki poza trasę.

8. Przestrzegaj zasad "Fair Play":

  • dbaj o swoje zdrowie i nie pozwól, żeby krzywda zdarzyła się współstartującym;
  • udziel pomocy potrzebującym na trasie.

9. Używaj sprzętu przeznaczonego do nordic walking.

10. Wsłuchaj się w szum lasu, zamiast dżwięków płynących ze słuchawek.

11. Zachowaj kulturę osobistą podczas rywalizacji.

12. Spory rozstrzygaj w oparciu o regulaminy i przepisy PFNW.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem