Nearest event remained time:

I Kołobrzeski Półmaraton Brzegiem Bałtyku
Event starts at: 19.05.2024 at 11:00
Registration open until: 17.05.2024
Distance: 21.10 km
Location: Kołobrzeg

Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2024 roku (niedziela) godz.11.00,
 2. Dystans – półmaraton 21,0975
 3. Start i meta przy ul. Sikorskiego obok Pomnika Sanitariuszki,
 4. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 18.05.2024 roku w godz. 17.00-20.00 oraz w dniu 19.05.2024 roku w godz. 8.00-10.30 i usytuowane będzie w rejonie startu-mety,

Trasa Biegu

 1. Trasa płaska prowadząca deptakiem z płyt granitowych, następnie cięgiem pieszo - rowerowym z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej,
 2. Jedna pętla w kierunku Sianożęt, szczegółowa mapka będzie opublikowana w późniejszym terminie jako załącznik do niniejszego regulaminu,
 3. Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi co jeden kilometr,
 4. Na trasie będą usytuowane trzy punkty żywieniowe,
 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny,
 6. Trasa będzie częściowo otwarta dla ruchu pieszych i rowerzystów, dlatego też uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Klasyfikacje   

Kategorie open wiekowe kobiet i mężczyzn

K18 (18-29)   M18 (18-29)
K30 (30-39)   M30 (30-39)
K40 (40-49)   M40 (40-49)
K50 (50-59)   M50 (50-59)
K60 (60-69)   M60 (60-69)
K70 (70-99)   M70 (70-99)

 1. Prowadzona będzie również klasyfikacja mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego która wyłoni trzy najlepsze biegaczki i trzech najlepszych biegaczy.
 2. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia,
 3. Organizator w trakcie tego wydarzenia przewiduje biegi dziecięce i osobny regulamin dla tych biegów opublikuje w najbliższym czasie na stronie fb,

Pomiar czasu

 1. Elektroniczny pomiar czasu formy „Herkules” przy użyciu jednorazowych chipów,
 2. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50- ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych,
 4. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją

Nagrody i świadczenia dla zawodników

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biegu w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy, w miarę pozyskiwania sponsorów pakiet będzie uzupełniany o kolejne upominki,
 2. Zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal,
 3. Podczas trwania imprezy organizator zapewnia posiłki regeneracyjne i napoje,
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
 • 1 miejsce 500zł plus puchar
 • 2 miejsce 400zł plus puchar
 • 3 miejsce 300zł plus puchar

4. Trzy najlepsze osoby w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe 

5. Zawodnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

6.Organizatorzy przewidują losowanie bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu. Nagrody rzeczowe otrzymają tylko osoby wylosowane i obecne podczas losowania.

Zgłoszenia do biegu

 1. Organizator ustala limit uczestników biegu na 250 osób
 2. Organizator zapewnia sobie prawo do powiększenia limitu uczestników,
 3. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesioną opłatę startową.

Sprawy finansowe

Opłaty startowe dokonujemy na konto organizatora: 

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych „Nadmorscy Biegacze”, nr konta 67 1240 6508 1111 0011 3203 9148

 • do dnia 29 lutego – 70zł
 • do dnia 31 marca – 80zł
 • do dnia 10 maja - 90zł
 • w dniu biegu 120zł

Opłaty startowe są bezzwrotne

Zawodnik, który zgłosi się do zawodów dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,

 Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora,

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem