Komunikat techniczny

 

Komunikat Techniczny
INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS  PŁOTY
                        
Organizator
MGOKiS w Płotach
Urząd Miejski w Płotach

Patronat Honorowy 
Burmistrz Płotów
Radosław Mackiewicz  

Partnerzy 
                                                                 OSP Płoty                                                                  

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor- Paweł Marek - 600313841
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak  - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny – 508337395


Jazda indywidualna na czas w Płotach zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem  Puchar Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

Jazda indywidualna na czas  w Płotach odbędzie się w dniu  10 lipca 2022r.

Baza Zawodów – REGA ARENA Płoty
Miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty ul. Koszalińska 2A
SOBOTA  09.07.
07.00- 09.45 –Rejestracja uczestników

 

NIEDZIELA 10.07.
10.00  - 11.00– Rejestracja uczestników
12.00 – Rozpoczęcie zawodów
14:00 - Zamknięcie trasy 
15:00 – Dekoracja zwycięzców

TRASA ZAWODÓW
JAZDA NA CZAS 32km
START – PŁOTY REGA ARENA ul. Koszalińska 2a
skręt w prawo droga nr.112
16km PNIEWO – NAWRÓT
32km META – PŁOTY REGA ARENA ul. Koszalińska 2a  


ZGŁOSZENIA


- Zgłoszenie do udziału w indywidualnej jeździe na czas tylko drogą 
elektroniczną.  Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca 
wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z
chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.

WPISOWE

Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50zł
  - Wpisowe w biurze zawodów 70zł 
  - Wpłaty prosimy dokonywać na konto:   MGOKiS w Płotach
    BS Gryfice  92 9376 0001 2009 0008 1634 0001
    z dopiskiem NA CZAS oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
  - Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego. 
  - W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów  przez organizatora,
    potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
  - vOsoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres 
    mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która
    będzie  do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
  - Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
    zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
    zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 
    długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu
    Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach
    Zawodnika   w Biurze Zawodów  przy odbiorze numeru startowego.
  - Dla mieszkańców  Gminy Płoty – udział w zawodach jest bezpłatny


KATEGORIE WIEKOWE


1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
M1 - do 39 lat (roczniki 1982 i młodsze )
kategorie łączone z supermaratonów M1 , M2, M3
M2 - od 40 do 59 lat (roczniki 1981 do 1962)
kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
M3 - od 60 lat wzwyż (roczniki 1961 i starsze
kategorie łączone z supermaratonów M6, M7

2.Kobiety – OPEN

UDZIAŁ W ZAWODACH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

- młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na start
 podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po
 złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych  oświadczenia
 potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.


POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

- Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych o bardzo
 dobrej jakości nawierzchni, przy otwartym ruchu drogowym.  
- Uczestnicy jazdy na czas, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę,
 wracają samodzielnie do bazy zawodów.
- Trasa zawodów zgodnie z regulaminem P.P.  będzie oznakowana  strzałkami malowanymi
 na nawierzchni dróg.
- Zawody nie będą zabezpieczane przez żadne  służby. 
- Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy hali REGA ARENA . 
- Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego
 / szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to
 dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa , 
 ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji 
 zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną  
 decyzją o karze czasowej 30 minut .
- Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie 
  istniejącej pandemii. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Jazda na czas  odbędzie się bez względu na pogodę.
 Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 Zawody  będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy  są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu Pucharu Polski.
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy.
 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Indywidualnej Jazdy Na Czas w  Płotach.                            
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

KONTAKT
Marek Zadworny  tel. 508337395          gryfland@onet.pl                                                                                                                                               

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem