Zapisy do zawodów

Nearest event remained time:

Cross Nordic Walking - Profesjonaliści 8km
Distance: 8.00
Location: Lubin
Cross Nordic Walking - Szkoły 2km
Distance: 2.00
Location: Lubin
Cross Nordic Walking - Amatorzy 4km
Distance: 4.00
Location: Lubin

Main Page

IX Otwarte Mistrzostwa LUBINA w NORDIC WALKING

Lubin, 29.10.2017 r.

I. Cel zawodów

 1. Popularyzacja Nordic Walking w Lubinie i okolicach.

 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu.

II. Organizator

 • Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, tel. 76 846 08 32, www.rcslubin.pl, e-mail:biuro@rcslubin.pl,

III. Zgłoszenia

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.rcslubin.pl oraz w dniu zawodów do godz. 10.30,

 • zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 23.10.2017 r.

IV. Wpisowe

 • 20 zł należy uiścić na numer konta: BGK 13 1130 1033 0018 8163 6120 0001, Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, z dopiskiem: opłata startowa – Mistrzostwa Lubina w Nordic Walking, imię i nazwisko,

 • zapisy w dniu zawodów płatne gotówką 40 zł.

 • wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.

V. Udział

 • w kategorii szkolnej udział mogą wziąć dzieci po dokonaniu rejestracji w biurze zawodów i przedstawieniu oświadczenia rodziców o pozwoleniu na start dziecka,

 • zawodnicy w kategorii szkolnej nie płacą wpisowego,

 • udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz dokonały rejestracji poprzez internet lub w biurze zawodów i opłaciły wpisowe,

 • każdy zawodnik przed startem i po podpisaniu oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje numer startowy i chip,

 • osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku dla promocji sportu i rekreacji w materiałach wydawanych przez RCS,

 • medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników,

 • dla wszystkich uczestników gorąca herbata i kawa oraz ciepły poczęstunek,

 • istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, tel. 76 746 67 62,

Zajazd Kresy ul. Sikorskiego 1, tel. 506-818-099, 506-347-257

VI. Biuro zawodów

 • czynne od godz. 9.00 – 10.30, zlokalizowane będzie w pobliżu miejsca startu.

VII. Termin i miejsce

 • 29.10.2017 – godz. 11:00 Górki za PKS (przy ul. Konstytucji 3 Maja)

VIII. Kary

 • 1 żółta kartka – 30 sek. 2 żółta kartka 1 minuta dodane do łącznego czasu, kolejna żółta kartka dyskwalifikacja.

IX. Nagrody

 • za zajęcie miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe.

Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Lubina specjalna nagroda.

X. Starty

 • godz. 11.00 start uczniowie i amatorzy

 • godz. 12.00 start profesjonaliści

XI. Dystans

 • długość trasy cross country: ok. 2 km (szkolna), 4 km (amatorzy) i 8 km (profesjonaliści)

X. Kategorie wiekowe

Szkolna:

Dziewczęta i chłopcy

 • Kat. 7 – 13 lat

 • Kat. 14 - 18 lat

Profesjonaliści:

Kobiety i mężczyźni

 • Kat. 20: 19 – 29 lat

 • Kat. 30: 30 – 39 lat

 • Kat. 40: 40 – 49 lat

 • Kat. 50: 50 – 59 lat

 • Kat. 60: + 60 lat

Amatorzy:

Kobiety i mężczyźni

 • Kat: 19 – 45 lat

 • Kat : 45 + bez ograniczeń

Serdecznie zapraszamy!!!

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem