Zapisy do zawodów

Cross Nordic Walking - Profesjonaliści 8km
Distance: 8km
Location: Lubin
Cross Nordic Walking - Szkoły 2km
Distance: 2km
Location: Lubin
Cross Nordic Walking - Amatorzy 4km
Distance: 4km
Location: Lubin

Main Page

IX Otwarte Mistrzostwa LUBINA w NORDIC WALKING

Lubin, 29.10.2017 r.

I. Cel zawodów

 1. Popularyzacja Nordic Walking w Lubinie i okolicach.

 2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu.

II. Organizator

 • Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, tel. 76 846 08 32, www.rcslubin.pl, e-mail:biuro@rcslubin.pl,

III. Zgłoszenia

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.rcslubin.pl oraz w dniu zawodów do godz. 10.30,

 • zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 23.10.2017 r.

IV. Wpisowe

 • 20 zł należy uiścić na numer konta: BGK 13 1130 1033 0018 8163 6120 0001, Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, 59 – 300 Lubin, z dopiskiem: opłata startowa – Mistrzostwa Lubina w Nordic Walking, imię i nazwisko,

 • zapisy w dniu zawodów płatne gotówką 40 zł.

 • wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.

V. Udział

 • w kategorii szkolnej udział mogą wziąć dzieci po dokonaniu rejestracji w biurze zawodów i przedstawieniu oświadczenia rodziców o pozwoleniu na start dziecka,

 • zawodnicy w kategorii szkolnej nie płacą wpisowego,

 • udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz dokonały rejestracji poprzez internet lub w biurze zawodów i opłaciły wpisowe,

 • każdy zawodnik przed startem i po podpisaniu oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje numer startowy i chip,

 • osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku dla promocji sportu i rekreacji w materiałach wydawanych przez RCS,

 • medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników,

 • dla wszystkich uczestników gorąca herbata i kawa oraz ciepły poczęstunek,

 • istnieje możliwość rezerwacji taniego noclegu:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, tel. 76 746 67 62,

Zajazd Kresy ul. Sikorskiego 1, tel. 506-818-099, 506-347-257

VI. Biuro zawodów

 • czynne od godz. 9.00 – 10.30, zlokalizowane będzie w pobliżu miejsca startu.

VII. Termin i miejsce

 • 29.10.2017 – godz. 11:00 Górki za PKS (przy ul. Konstytucji 3 Maja)

VIII. Kary

 • 1 żółta kartka – 30 sek. 2 żółta kartka 1 minuta dodane do łącznego czasu, kolejna żółta kartka dyskwalifikacja.

IX. Nagrody

 • za zajęcie miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe.

Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Lubina specjalna nagroda.

X. Starty

 • godz. 11.00 start uczniowie i amatorzy

 • godz. 12.00 start profesjonaliści

XI. Dystans

 • długość trasy cross country: ok. 2 km (szkolna), 4 km (amatorzy) i 8 km (profesjonaliści)

X. Kategorie wiekowe

Szkolna:

Dziewczęta i chłopcy

 • Kat. 7 – 13 lat

 • Kat. 14 - 18 lat

Profesjonaliści:

Kobiety i mężczyźni

 • Kat. 20: 19 – 29 lat

 • Kat. 30: 30 – 39 lat

 • Kat. 40: 40 – 49 lat

 • Kat. 50: 50 – 59 lat

 • Kat. 60: + 60 lat

Amatorzy:

Kobiety i mężczyźni

 • Kat: 19 – 45 lat

 • Kat : 45 + bez ograniczeń

Serdecznie zapraszamy!!!