Ląduj w Osowej 

Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa

E-mail: info@ladujwosowej.pl 
Telefon: 606 730 055
Osoba kontaktowa: Karolina Podjaska

Więcej na www.ladujwosowej.pl i facebook.com/ladujwosowej