Main Page

TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

Zielona Dycha” odbędzie się 05.09 2020 roku na dystansie dziesięciu kilometrów. Start i meta są planowane na plaży przy jeziorze Obłęskim w Obłężu. Trasa biegu będzie oznaczona i zabezpieczona przez strażaków z OSP. Start biegu głównego jest przewidziany na godz. 11.00. Pół godziny wcześniej zostanie przeprowadzona rozgrzewka. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja “Zielonej Dychy” będzie prowadzona w następujących kategoriach:
a) generalna: kobiet i mężczyzn,
b) najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik,
c) wiekowych z podziałem na płeć: 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

Bieg dziecięcy odbędzie się w trakcie biegu głównego na dystansie jednego kilometra.

NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. Odbędzie się ona w dniu zawodów o godz. 13. Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowy medal.

Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują: 

I miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 200 zł + statuetka;

II miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 100 zł + statuetka;

III miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 50 zł + statuetka.

Najstarszy zawodnik i zawodniczka otrzymają nagrodę rzeczową.

W klasyfikacji dziecięcej zwycięzcy (miejsca I-III) otrzymają dyplomy. Pozostali uczestnicy dostaną okolicznościowe medale.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem