Trasa

I. Trasa rajdu.

1.Trasa rajdu liczy ok. 111 km i przebiega przez 15 Miejsc Pamięci Narodowej położonych na terenie Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy.
2.Wytyczona została  przez organizatora i w głównej części przebiega przez drogi publiczne, dlatego wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
3.Trasa w większości prowadzi drogami asfaltowymi, kolumna rowerzystów porusza się tempie jazdy min. 20 do 25km/h.

II. Miejsca Pamieci Nardowej położone na trasie rajdu.

Miejsca zostały ponumerowane w kolejności przejazdu rajdu.
W podanych niżej Mijcach Pamięci Nardodowej rajd zatrzyma się i oddamy hołd poległym za naszą Ojczyznę,  zapalimy znicze.


MPN - 1
. Star rajdu - Bydgoszcz - Pomnik Wolności, Bydgoszcz ul.Bernardyńska - Pomnik Nieznanego Powstańca.
MPN - 2. Brzoza - Pomnik Powstańców Wielkopolskich.Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego PułkuPomnik Nieznanego Powstańca                      
MPN - 3. Białe Błota - Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.
MPN - 4. Osówiec.Pomnik - Miejsce Pamięci Narodowej. W lasach koło Osówca rozstrzelano w dniu 18.10.1939 r. kilku mieszkańców wsi Mochle i Osówiec. 
MPN - 5. Tryszczyn.Pomnik – Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem w pierwszych dwóch miesiącach II Wojny Światowej około 700 Polaków głównie mieszkańców Bydgoszczy w rowach strzelniczych nad Brdą.
MPN - 6. Koronowo - Pomnik Chwały Oręża Polskiego  ku czci zwycięskiej bitwy z Krzyżakami.
MPN - 7. Dębowa Góra ( lasy k. Koronowa )  -  miejsce straceń 800 ofiar zamordowanych podczas II Wojny Światowej.
MPN - 8. Pyszczyn   - obelisku ku czci   Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty   w Pyszczynie w 1945r.
MPN - 9. Borówno - Augustowo - cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z okresu wojny 1939-1945
MPN - 10. Żołędowo. Mogiła Szczepana Basińskiego – żołnierz Wojska Polskiego poległy w 1939 w miejscowości Zdroje.  
MPN - 11. Osielsko. Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.
MPN - 12. Dolina Śmierci -  miejsce masowego mordu i jednocześnie grobu mieszkańców Bydgoszczy i okolic wymordowanych przez członków pomorskiego oddziału Selbstschutzu oraz grupy funkcjonariuszy gestapo z oddziału Einsatzkommando 16 w 1939roku.
MPN - 13. Bydgoszcz.Pomnik w Lesie Gdańskim. Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego.
MPN - 14.Bydgoszcz - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy przez okupnatów.
MPN - 15. Meta rajdu - Bydgoszcz - Stary Rynek, .Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.               
  

III. Dokładana trasa