Komunikat startowy

I. PAKIET  STARTOWY  -  ODBIÓR.
Pakiety startowe dla osób z Bydgoszczy i okolic będą  wydawane - Ratusz Miasta Bydgoszczy, ul.Jezuicka 1 - sala na parterze przy kancelarii.
Ww dniach : 9 listopada w godz. 13 - 19.
                     10 listopada w godz.  13 - 19.
Zobacz na mapie.

Pakiety startowe dla uczestników  z poza Bydgoszczy będą wydawane w dniu 11 listopada w miejscu  startu rajdu - Plac  Wolności w  Bydgoszvczy  w godz. 6,45 - 7,10.

Zobacz na mapie

Tu możesz pobrać formularz ( upoważnienie )  do odbioru pakietu za kolegę/koleżankę oraz pozwolenie dla osoby nieletniej.

II. PAKIET STARTOWY – SKŁADA  SIĘ :
• nr startowy - imienna etykieta na rower,
• czerwona bawełniana koszulka z okazjonalnym nadrukiem
   ( uczestnik ma obowiązek jechać w tej koszulce w rajdzie - stanowi ubranie wierzchnie ),
• chusta biało-czerwona,
• flaga biało-czerwona na rower,
• buton i broszura rajdowa.

III. DOJAZD NA START RAJDU SAMOCHODEM – PARKING.
Polcemy parking wokół  mety rajdu - Bydgoszcz - Stary Rynek, będziesz miał blisko na koniec rajdu do swojego samochdou.
Zobacz na mapie.
Na start  rajdu - Bydgoszcz,  Plac Wolności dojedziedzeisz rowerem - dystans ok. 1km.

IV. START RAJDU.
Bydgoszcz - Plac Wolności
Zobacz na mapie
 

V. META RAJDU.
Bydgoszcz  - Stary Rynek.
Zobacz na mapie

VI. TRASA RAJDU – MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ .

Trasa rajdu jak co rocznie  przebiega  przez Miejsca Pamięci Narodowej położone na terenie Miasta Bydgoszczy i sześć gmin  powiatu bydgoskiego.  W piętnastu  Miejscach  Pamięci Narodowej znajdujących się trasie rajdu w miejscowościach  Bydgoszcz, Białe Błota, Brzoza, Osielsko, Żołędowo, Borówno, Pyszczyn, Dębowa Góra, Koronowo, Tryszczyn i  Osówiec  rowerzyści oddadzą  hołd poległym za naszą ojczyznę i  zapalą   w tych miejscach specjalnie przygotowane  na to Święto  znicze. 

Miejsca zostały ponumerowane w kolejności przejazdu rajdu. W MPN rajd zatrzyma się i oddamy hołd poległym za naszą Ojczyznę z apalimy znicze.

MPN - 1. Star rajdu - Bydgoszcz - Pomnik Wolności.                                  
                Bydgoszcz -  Pomnik Nieznanego Powstańca                      
MPN - 2. Brzoza - Pomnik Powstańców Wielkopolskich.Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku
Grenadierów Kujawskich. Dwunastu poległych pochowano wówczas na wzgórzu Kozaka w Brzozie
MPN - 3. Białe Błota - Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.
MPN - 4. Osówiec.Pomnik - Miejsce Pamięci Narodowej. W lasach koło Osówca rozstrzelano w dniu 18.10.1939 r. kilku mieszkańców wsi Mochle i Osówiec. 
MPN - 5. Tryszczyn.Pomnik – Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem w pierwszych dwóch miesiącach II Wojny Światowej około 700 Polaków głównie mieszkańców Bydgoszczy w rowach strzelniczych nad Brdą.
MPN - 6. Koronowo - Pomnik Chwały Oręża Polskiego  ku czci zwycięskiej bitwy z Krzyżakami.ą.
MPN - 7. Dębowa Góra ( lasy k. Koronowa )  -  miejsce straceń 800 ofiar zamordowanych podczas
II Wojny Światowej
MPN - 8. Pyszczyn   - obelisku ku czci   Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty   w Pyszczynie w 1945r.
MPN - 9. Borówno  - pomnik ofira II Wojny Światowej
MPN - 10.Żołędowo. Mogiła Szczepana Basińskiego – żołnierz Wojska Polskiego poległy w 1939 w miejscowości Zdroje.  
MPN - 11. Osielsko. Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.
MPN - 13. Bydgoszcz. Pomnik w Lesie Gdańskim. Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego.
MPN - 14. Bydgoszcz. Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy przez okupnatów 
MPN - 15. Meta rajdu - Bydgoszcz - Stary Rynek, .Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.          

VII. PROGRAM GODZINOWY  :

Godz.6.45 - 7,10 - wydawanie pakietów startowych, Bydgoszcz - Plac Wolności.
Godz.7.15 - zbiórka uczestników Bydgoszcz - Plac Wolności.
Godz.7.30 - złożenie znicza przy Pomniku Wolności – start rajdu.
Godz.7.40 – Bydgoszcz ul. Bernardyńska,  złożenie znicza przy Pomniki Nieznanego
                   Powstańca.
Godz.8.05 - Brzoza - złożenie znicza przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich,
                    przerwa 25 min,  parking  przy Gimnazjum  ( rogale i ciepła herbata, kawa  ).
 Godz.8.30 – wyjazd w kierunku Białych Błot.
 Godz.9.15 - Białe Błota,  złożenie znicza przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej.
 Godz.10,30 - Osówiec, złożenie znicza w Miejscu Pamięci Narodowej.
 Godz.10,45 - Tryszczyn,   złożenie znicza w Miejscu Pamięci Narodowej.
 Godz.11,10 - Bytkowice, przerwa 45 min. -  ciepły posiłek.
 Godz.12,00 – wyjazd w kierunku Koronowa.
 Godz.12.45 – Koronowo,  złożenie znicza przy Pomniku Chwały Oręża Polskiego,
 Godz.13,00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny – Mała Bazylika w Koronowie
 Godz.14,00 – wyjazd w kierunku Dębowej Góry - lasy k. Koronowa.
 Godz.14.30 – złożenie znicza w miejscu straceń  - Dębowa Góra,
 Godz.15.15 – Pyszczyn,  złożenie znicza przy Obelisku  Poległych Żołnierzy 8 Pułku  
                      Piechoty w Pszczynie w 1945 r.
 Godz.15.45 – Żołędowo złożenie znicza -  Mogiła  Żołnierza Wojska Polskiego   
                    Szczepana Basińskiego poległego w 1939r.,
 Godz.16.05 – Osielsko złożenie znicza – Mogiła  Powstańca  Władysława Kierońskiego,
 Godz.16,25 - złożenie znicza – Pomnik w Lesie Gdańskim ,
                     kontynuacja rajdu - trasa Uniwersytecka.  
 Godz.16,45 - złożenie zniczy i wspólna modlitwa  na  Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy,
 Godz.17,30 - 17,45 - meta,  Bydgoszcz - Stary Rynek,  
                     złożenie znicza przy Pomniku Walki i Męczeństwa,
 Godz.18,00 – uroczyste  zakończenie rajdu , odśpiewanie Hymnu Polski,
                            wręczenie uczestnikom pamiątkowych medali, ciepły posiłek.

VIII. POSIŁEK.
Brzoza, godz.8,15 - rogal św.Marcina, herbata, kawa,
Bytkowice, godz. 11,20 - ciepły posiłek.
Bydgoszcz, Stary Rynek - zakończenie rajdu, ciepły posiłek.

IX. BEZPIECZEŃSTWO.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu.
2. W przypadku prowadzenia grupy przez Policję jej polecenia są dla wszystkich uczestników wiążące.
3. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
4. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym .
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
6. Posiadana sprawnego technicznie roweru i być w kasku rowerowym.
7. Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby tylko pełnoletnie. Osoby nieletnie w wieku 16-17 mogą wziąć udział tylko pod stałą opieką osoby dorosłej, rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w rajdzie.
8. Trasa w większości prowadzi drogami asfaltowymi, kolumna rowerzystów porusza się tempie jazdy min. 20 do 25km/h.
9. Uczestnicy rajdu spowalnijacy tempo jazdy, będą zabierani z trasy rajdu przez samochody techniczne organizatora.


X. TELEFONY ALARMOWE :

Pomoc medyczna:
605 603 042

Pomoc techniczna:
502 858 483

Organizator:
608 41 93 92

PATRONAT MEDIALNY

 

 

HONOROWY PATRONAT
 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Rafał  Bruski

Starosta Powiatu Bydgoskiego

Wojciech Porzych