Regulamin

PROGRAM    IMPREZY

 

13.00 – 14.50         Zjazd uczestników i ich rejestracja, wydawanie, numerów startowych.

15.00                      Wyjazd na trasę.

Ok.16.15                Zakończenie imprezy, posiłek, konkursy z nagrodami

 

 

REGULAMIN  RAJDU

 

1. Cel imprezy: rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców, upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, integracja społeczności lokalnej.

2.  Organizator: UKS „KUSY”, MOSiR

3.  Kierownik Rajdu: GRAŻYNA KOWINA ŚWIDEREK tel. 694 17 57 37

4.  Termin : Bukowno 10.09.2017 niedziela

 ( w razie niepogody impreza odbędzie się 17.09.2017) o ewentualnej zmianie terminu poinformujemy 09.09.2017 na www.rajdbukowno.pl) oraz FB Rodzinny Rajd Rowerowy

5.  Miejsce: Stadion MOSiR ul. Spacerowa 1

6.  Trasa: długości około 14 km prowadząca po ulicach miasta Bukowno.

5.  Zasady uczestnictwa:

*W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny rodzinne minimum 2-osobowe, 3-osobowe. Dopuszcza się udział drużyn niespokrewnionych, które biorą na siebie późniejszy podział nagród

 *Dopuszcza się udział  drużyny jednoosobowej ( osoby wyłącznie pełnoletnie)

* Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

* Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

* Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu  Drogowego oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych .

* W czasie startu, na całej trasie a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc innym uczestnikom rajdu.

* Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać  pojazdu pilotującego i nie powinno się zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd

* Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy rajdu.

 

6. Świadczenia organizatorów:

* Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy - włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu rajdu.

* W momencie zapisu każda drużyna otrzyma rajdowy numer i regulamin.

*Na półmetku uczestnicy rajdu oddają kupony kontrolne osobie wyznaczonej przez kierownika rajdu uprawniające do udziału w konkursach .

*Zobowiązuje się uczestników rajdu do założenia koszulek

* Koszulki zagwarantowane dla pierwszych zgłoszonych 800 osób, posiłek oraz wodę.

* Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni.

* Organizator zapewnia obsługę medyczną (lekarz, karetka, ratownicy medyczni)

 

7. Zgłoszenia.

*Zgłoszenia  przez internet na www.rajdbukowno.pl  oraz w dniu rajdu od godz.13.00 na starcie tj. Stadion Sportowy MOSiR

 

8. Zasady udziału w konkursie z nagrodami:

* Na mecie wśród drużyn, które ukończą rajd zostanie przeprowadzony  konkurs z nagrodami..

* W konkursie  mogą brać udział jedynie drużyny obecne na zakończeniu imprezy, które w całości pokonały trasę rajdu.          .

                                         

 

KIEROWNIK RAJDU

Grażyna Kowina-Świderek