REGULAMIN „I Maraton na orientację Miedzianogórskim Szlakiem”.

REGULAMIN „I Maraton na orientację Miedzianogórskim Szlakiem”.

 

Start / Meta  -  Ośrodek Sportów Masowych Ćmińsk ul. Podgród 57          sobota  17.03.2018r

Trasa: Miedzianogórski Szlak Turystyczny wyznaczony z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk.

 

 1. Cel imprezy:
 • Propagowanie turystyki pieszej i biegowej jako najprostszych form aktywności ruchowej.
 • Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa, promowanie zdrowego, trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu na terenie gminy Miedziana Góra.
 • Integracja społeczności gminy, powiatu, województwa.
 • Przybliżenie walorów turystycznych Gminy Miedziana Góra ze szczególnym uwzględnieniem miejsc historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości mających na celu uczczenie setnej rocznicy tego wydarzenia.

 

 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk wspólnie z Wójtem Gminy Miedziana Góra oraz Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji  przy wsparciu Sołectwa Ćmińsk Rządowy i OSP Ćmińsk.
 • Honorowy patronat nad wydarzeniem pełni Wójt Gminy Miedziana Góra.

 

 1. Termin i miejsce:
 • 17 marca 2018 r.
 • START i META – Ośrodek Sportów Masowych Ćmińsk ul. Podgród 57 - Start godz. 7.00
 • Wydawanie numerów startowych ośrodek Sportów Masowych Ćmińsk ul. Podgród 57 :

- piątek  16-03-2018                  17:00 – 19:30

- sobota 17-03-2018                    5:30 – 6:30

 1. Trasa
 • Rekreacyjne z przewodnikiem  – około 22 km (5 - 14 punktów kontrolnych)
 • Mega – około 43 km  (15 - 20 punktów kontrolnych)
 • Giga  –   około 56 km  (21 - 25 punktów kontrolnych, trasa preferowana dla biegaczy)

 

Trasy będą pokonywane metodą na orientację. Zawodnicy zostaną wyposażeni przez organizatora w mapy z wytyczoną trasą zwanąSzlakiem Miedzianogórskim. Zadaniem zawodników będzie odnalezienie punktów kontrolnych. Na odwrocie mamy znajdować się będzie krótki przewodnik po najciekawszych miejscach Gminy Miedziana Góra.

Oprócz map zawodnicy otrzymają karty startowe z numeracją od 1 do 25 odpowiadającą ilości punktów kontrolnych usytuowanych na trasie. Dystanse należy pokonać w nieprzekraczalnym czasie 07:00 – 21:00.

W przypadku rezygnacji zawodnika w trakcie imprezy zobowiązany jest on powiadomić organizatora na jeden z podanych numerów kontaktowych 510-031-167, 502-110-351.

Organizator zapewnia odpowiednie oznaczenie tras,  punkty kontrolne z wodą i słodyczami,  mobilne służby ratownicze i porządkowe. Ciepły posiłek na mecie biegu, oraz w dwóch punktach kontrolnych.

PUNKTY KONTROLNE

 • Punkty kontrolne (PK) oznaczone biało-pomarańczowymi lampionami.
 • O rozmieszczeniu PK Uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem.
 • Swoją obecność na PK Uczestnicy powinni potwierdzić za pomocą perforatorów, którymi oznaczają odpowiednie miejsca na karcie startowej.
 • W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać brak PK na karcie startowej oraz zgłosić ten fakt obsłudze biura Rajdu na mecie. W szczególnych przypadkach należy skontaktować się telefonicznie pod wskazanymi numerami na kartach startowych.
 • Zawodnik jest zobowiązany odwiedzić punkt osobiście.
 • Kolejność zdobywania punktów kontrolnych jest dowolna, wytyczony szlak ma wyłącznie charakter sugestii bezpiecznego i sprawnego pokonania trasy.
 1. Uczestnictwo:

Organizator wprowadza limit uczestników – 200 osób.

Rodzaj tras w zależności od stopnia trudności:

 • Rekreacyjna (opcja z przewodnikiem, ale nie koniecznie)  – około 25 km – bez ograniczeń wiekowych. Osoby poniżej 16-go roku życia wyłącznie z dorosłym opiekunem.
 • Mega – około 43 km – od 16-go roku życia. (osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna – oświadczenie w biurze zawodów)
 • Giga  –   około 56 km – osoby które na dzień 17-03-2018 ukończyły 18 lat.

 

 1. Zgłoszenia:
 • Drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej na konto Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk: 35 84930004 0020 0335 2662 0001. W tytule przelewu wpisujemy imię, nazwisko i identyfikator podany w procesie zapisów.
 • Strona zapisów elektronicznych: https://b4sportonline.pl/I_Maraton_Szlakiem_Miedzianogorskim

 

 1. Opłaty startowe:
 • Rekreacyjna (opcja z przewodnikiem)  – około 22 km          50 pln (osoby poniżej 16 roku życia bezpłatnie)
 • Mega –   około  43 km                                                      50 pln
 • Giga  –   około  56 km                                                      50 pln

 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują numer startowy, gadżet niespodzianka, trzy ciepłe posiłki na trasie, ciastka, kawa, herbata, owoce, wodę, a po dodarciu do mety pamiątkowy medal oraz dyplom.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu.

Dopuszcza się przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika w przypadku rezygnacji po uprzednim kontakcie mailowym z organizatorem aktywny.cminsk@gmail.com

 

 1. Klasyfikacje i nagrody:

Puchary dla najlepszych zawodników według kryteriów:

 1. Trzy pierwsze miejsca K, M na trasie Rekreacyjna.
 2. Trzy pierwsze miejsca K, M na trasie Mega.
 3. Trzy pierwsze miejsca K, M na trasie Giga.

Wyznacznikiem przyznawania punktacji jest ilość potwierdzonych punktów kontrolnych i czas w jakim dotarło się od startu do mety.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnicy zawodów objęci są opieką ratowników medycznych podczas trwania całej imprezy.
 • Fotorelacja zamieszczona zostanie na stronie FB Aktywny Ćmińsk, mogą również zostać umieszczone na stronach gminy Miedziana Góra i w lokalnej gazetce „ Głos Miedzianej Góry”.
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.
 • Około godziny 19:00 na terenie mety  przeprowadzony zostanie quiz wiedzy na temat odwiedzanych przez uczestników zabytków, obelisków i pomników przyrody. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma drobny upominek.
 • Punkty żywieniowe czynne będą w następującym czasie: Punkt remiza OSP Miedziana Góra 8:00 - 13:00. Punkt remiza OSP Bobrza 9:00 - 15:00. Punkt na mecie Ośrodek Sportów Masowych w Ćmińsku ul Podgród 57  14:00 - 20:00.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.