Strona główna

Trasa Biegów:

Przedszkolaki – 200m,

Klasy I – III – 400m.

Program startów:

- 09:00 Start przedszkolaki dziewczynki

- 09:05 Start przedszkolaki chłopcy

- 09:10 Start klasy 1-3 dziewczynki

- 09:15 Start klasy 1-3 chłopcy

- 09:20 Dekoracja Zwycięzców (przedszkolaki oraz klasy 1-3)