Contact

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

E-mail: adam.dabkowski12@gmail.com
Phone number: 698395801
Contact person: Adam Dąbkowski