52 BIEG Z OKAZJI DNIA PODCHORĄŻEGO
Distance: 5.00 km
Location: Wrocław

Main Page

Bieg ma charakter charytatywny. Pomóż odmienić los małej Emily podopiecznej Fundacji Siepomaga. 

Informacje na stronie: https://www.siepomaga.pl/emily

 

I. CEL IMPREZY:

 • uczczenie rocznicy Powstania Listopadowego;
 • integracja środowisk uczelnianych;
 • promocja Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych

II .ORGANIZATOR:

 • Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Dolnośląska Organizacja Środowiskowa AZS

III. TERMIN I MIEJSCE:

25.11.2023 r. (SOBOTA), trasy biegowe AWL przy ul. Piotra Czajkowskiego 109 we Wrocławiu

IV. UCZESTNICTWO

Prawo startu mają osoby, które do 25.11.2023 r. ukończą 18 lat. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Sekretariacie 52 Biegu z Okazji Dnia Podchorążego, który zostanie uruchomiony w dniu 25.11.2023 r. od godz. 9:00. Do wejścia na teren AWL niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego.

W przypadku chęci startu w ramach DLM obowiązkowe jest okazanie legitymacji AZS jako dokumentu uprawniającego do startu w tej klasyfikacji.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego  o  braku przeciwwskazań  do  udziału w  biegu  lub złożenie  podpisu  pod oświadczeniem    o zdolności do udziału w biegu (wzory oświadczeń będą dostępne w biurze zawodów). 

V. ZGŁOSZENIA

 • elektroniczne: http://herkules.org.pl/
 • w dniu zawodów od godz. 9.00-10.45 w miejscu startu – plac apelowy AWL. Udział w biegu jest bezpłatny!!!

Limit miejsc: 300.

VI. PROGRAM CZASOWY BIEGU PODCHORĄŻEGO:

 • 9:00  – 10:45 – zapisy do biegu – namiot (plac apelowy)
 • 10:45 – 11:00 – wspólna rozgrzewka
 • 11:00 – start do biegu na dystansie ok. 5000 metrów
 • 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów

VII. KLASYFIKACJA

          a) generalna: kobiet i mężczyzn

b) indywidualna:

 • kobiet w ramach Ligi Międzyuczelnianej mężczyzn w ramach Ligi Międzyuczelnianej kobiet – studentów AWL
 • mężczyzn – studentów AWL pracowników Uczelni do 40 roku życia
 • pracowników Uczelni powyżej 41 roku życia
 • w ramach współzawodnictwa sportowego w Garnizonie Wrocław

    c) zespołowa

 • kobiet w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej
 • mężczyzn w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej
 • w ramach współzawodnictwa sportowego w Garnizonie Wrocław
 • „Puchar Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych”

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem