Komunikat startowy

KOMUNIAT STARTOWY będzie  opubilkowany na 14  dni przed wydarzeniem.