Zapisy drużynowe - 100km Nordic Walking na 100-lecie Niepodległości RP
Distance: 100.00 km
Location: stadion Rugby AWFiS ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku.
Zapisy indywidualne - 100km Nordic Walking na 100-lecie Niepodległości RP
Distance: 100.00 km
Location: stadion Rugby AWFiS ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku.

Main Page

CEL IMPREZY

 • Uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski.
 • Próba uzyskania 100 kilometrowego dystansu przez startujące drużyny.
 • Popularyzacja aktywności fizycznej pro rodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki nordic walking, slow jogging.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w klasyfikacji drużynowej Nordic Walking i slow jogging
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

TERMIN i MIEJSCE IMPREZY

 • 09 maja 2018 – środa – stadion Rugby AWFiS ul. Kazimierza Górskiego 1 w Gdańsku.

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY IMPREZY

 • 10:00 – 13:30 – biuro imprezy- weryfikacja zgłoszeń elektronicznych
 • 12:00 – Uroczyste otwarcie imprezy
 • 12:10 - Hymn narodowy
 • 12:15 – Rozgrzewka
 • 12:30 – 14:30 – Starty drużyn w nordic walking, slow jogging
 • 15:00 – Dekoracja

Zapisz się      lub       Zapisz się

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem